phone
0243.21.21.980
Đăng ký dịch vụ

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Tích hợp hóa đơn điện tử
Tích hợp hệ thống điểm đa năng (VPoint)
Dịch vụ đăng ký:
     Quản trị văn phòng
     Quản lý bán lẻ
     Quản lý kênh phân phối
     Hóa đơn điện tử
     Quản lý giám sát

Tôi đồng ý với Hợp đồng Đăng ký Dịch vụ Đăng ký

Hóa đơn điện tử chỉ được tích hợp trên Dịch vụ Quản lý bán lẻ

Tích hợp tích lũy điểm đa năng VPoint chỉ áp dụng cho Dịch vụ Quản lý bán lẻ